TSO

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen van 12.00u tot 13.00u gebruik maken van de overblijfvoorziening.
Om op vrijdag gebruik te maken van de overblijfvoorziening dient u uw kind(eren) vóór vrijdagochtend 09.00u aan te melden bij Jeanne Smits 0413-367117. Dit omdat er op vrijdag weinig gebruik gemaakt wordt van de overblijfvoorziening. Onder begeleiding van vaste medewerksters wordt uw kind dan opgevangen en kan het de lunch gebruiken.


Uw kind brengt brood, drinken, fruit en eventueel een tandenborstel mee.
Eventuele bijzonderheden (medicijnen, allergieën nog maar net zindelijk e.d.) omtrent uw kind(eren) graag aan ons doorgeven. Wij kunnen hier dan rekening mee houden. Uiteraard wordt hier discreet mee omgegaan.
Het overblijven bestaat niet alleen uit het nuttigen van de lunch, maar ook is er ruimte voor spel, ontspanning en creativiteit.
 
Overblijven is alleen mogelijk met een abonnement. Dit geldt voor 10 keer overblijven. Deze kaart kost € 18,-.
Dit bedrag kunt u overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL17 RABO  012 00 74 885 t.n.v OV Basisschool Op Weg. Onder vermelding van “overblijven” en de naam van het kind(eren).
 
De kinderen die overblijven gaan om 12.00 uur naar het overblijflokaal en worden daar opgevangen. Voor kinderen tot en met groep 3 adviseren wij om een briefje mee te geven voor de leerkracht. De leerkracht ziet er dan op toe dat uw kind naar de overblijfruimte gaat.
 
De begeleiding wordt verzorgd door:
 

 De overblijfcommissie  
 Naam Telefoonnummer
 Hennie van de Brand (coördinator)  0610402525     0413-321666
 Ine van den Heuvel (penningmeester)  0413-229826
 Jeanne Smits  0413-367117
 Petra Vogels  0413-340760
 Marian Nooyen  0413-364282
 Diny van Erp  0413-340352
 Cor Kanters  0413-366506
 Gerry Schepens  0413-367949
 Toos van de Boom  0413-367517
 Mieke Heesakkers  0413-353423
 Mariëtte van de Loop  0413-351726
 Petra Kanters - van Nistelrooij  0613654647

 

De overblijfcommissie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en valt onder verantwoordelijkheid van de oudervereniging. Dit is vastgelegd in het overblijfreglement.


De kinderen die overblijven op school zijn middels een afgesloten verzekering gedekt voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid. Mocht een kind schade of letsel oplopen in de tijd dat het op school aanwezig is, dan valt dit onder aansprakelijkheidsverzekering van de school. Deze is afgesloten bij: Marsh verzekeringsmakelaars in Amsterdam onder polisnr. 0 602 2155.

BSO

Buitenschoolse opvang Stap voor Stap biedt voorschoolse, naschoolse, vakantieopvang en opvang op ADV dagen voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Ons doel van de opvang is inspelen op het feit dat in steeds meer gezinnen beide ouders moeten werken. 

De buitenschoolse  opvang is een omgeving waar kinderen vrij kunnen spelen, ontspannen en knutselen onder professionele begeleiding. We streven naar een veilige, vertrouwde, sfeervolle en niet-schoolse opvang met een afwisselend aanbod aan activiteiten in een sociaal klimaat.


Kinderopvang Stap voor Stap
Gabry van Brakel
Susan van Kemenade
Algemeen nr: 06-13055201