Kinderopvang Stap voor Stap

Kinderopvang Stap voor Stap is opgericht in 2007 en gevestigd in MFA de Stuik.
Wij zijn een flexibele organisatie en bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.
Al sinds geruime tijd overleggen we met de directie van school over diverse zaken waarbij we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Daarnaast proberen we voor de kinderen die 4 jaar worden, de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij worden het kind, de ouders en de leerkrachten gezamenlijk meegenomen in het overgangsproces. Dit doen we, door de kinderen ‘warm over te dragen’. Indien ouders hiervoor toestemming geven, volgt er een gesprek tussen opvang en school en wordt de doorgaande lijn bevorderd.

Bij Kinderopvang Stap voor Stap wordt gewerkt met ‘horizontale groepen’: in zo’n groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd.
Bij onze opvang wordt gewerkt met een aparte baby/dreumes groep, een groep voor dreumes/peuter (beiden hele/halve dagopvang), een peuteropvang (POV) en een groep voor schoolgaande kinderen (BSO).

Kinderdagverblijf (KDV)
Op maandag t/m vrijdag kunnen 0-4 jarigen terecht vanaf 7.00 tot 18.00 uur. Er is een ruim aanbod in contractvormen, welke te vinden zijn in ons Pedagogisch Beleidsplan. De opvanglocatie bevindt zich in MFA de Stuik. Hier vangen we de kinderen op in 2 groepsruimtes: de ruimte ‘Kleine Stap’, voor kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar en de ruimte ‘Grote Stap’, voor kinderen van ongeveer 1,5 tot 4 jaar. De groepen zijn sfeervol en huiselijk ingericht en er wordt gewerkt met een enthousiast, vast en deskundig team. Hierdoor kennen de medewerkers de kinderen en ouders goed en omgekeerd ook. De basis van veiligheid en vertrouwen wordt daardoor versterkt, wat weer zorgt voor een open sfeer en een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.
De jongsten, de groep ‘Kleine Stap’, worden met veel liefde en aandacht verzorgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de ouders en de behoefte van het kind. Bij de groep ‘Grote Stap’ worden er dagelijks activiteiten aangeboden die passen binnen het dagritme. Hierbij wordt met thema’s gewerkt, die we ontlenen uit het VVE programma ‘Uk & Puk’.
Onze Kinderopvang is VVE gecertificeerd, dus kunnen kinderen met een indicatie bij ons terecht (locatie Peuteropvang). We vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen. Er is ruimte voor kring-, samen-, of individueel spel. De activiteiten zijn afwisselend en uitdagend en worden zo aangeboden, dat kinderen met plezier –binnen én buiten- kunnen spelen, ontdekken en opgroeien.

Peuteropvang (POV)
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend verzorgen wij Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters zijn tijdens schoolweken welkom van 8.30-12.30 uur in een ruimte in Basisschool Op Weg. Er kan gekozen worden voor opvang in een combinatie van dinsdag/vrijdag en maandag/donderdag. In overleg is afname van 4 dagdelen ook mogelijk. Op de POV werken 2 vaste medewerkers die de peuters met plezier begeleiden in een speel-leerrijke omgeving. Tijdens de opvang wordt er gewerkt met thema’s binnen het Uk & Puk aanbod (VVE programma). Hierbij staat aandacht voor spraak-/taalontwikkeling centraal, maar stimuleren we ook de andere ontwikkelingsgebieden, zoals de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, zelfredzaamheid en ontluikende geletterdheid. De peuters hebben een ruime keuze aan ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, kralenplank, lotto’s en domino’s. Daarnaast zijn er ook verschillende hoeken ingericht waar ze in alle vrijheid kunnen spelen, zoals de bouwhoek, de zandtafel, de woonhoek, het schilderbord en het klimtoestel.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Op schooldagen verzorgd Kinderopvang Stap voor Stap Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De opvang wordt verzorgd vóór school, na school, in vakanties en op vrije (school) dagen en is gesitueerd in MFA de Stuik, welke tegenover de basisschool staat. BSO staat bij ons voor vrije tijd. Tijdens schooltijd wordt er al veel energie en aandacht gevraagd van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen op de BSO kunnen ontspannen, met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen, zelf keuzes maken en initiatieven durven nemen. De bekende gezichten van de vriendelijke medewerkers zorgen voor een veilige en gezellige sfeer. Zij dragen ideeën aan om activiteiten te doen, bv. het spelen van een gezelschapsspel, rollenspel, knutselen, bouwen, buiten spelen op de speelplaats of samen iets lekkers maken voor de middagsnack. Buiten spelen wordt gestimuleerd, wij zijn vaak te vinden op het naastgelegen speelveld waar kinderen zich lekker kunnen uitleven!

Bovenstaande is slecht een kleine greep uit onze informatievoorziening.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website, bellen kan natuurlijk ook.
Gabry van Brakel
Kinderopvang Stap voor Stap
06-13055201