Visie & Missie

Vanuit relatie naar prestatie.

Wij geloven dat ontwikkeling duurzaam en succesvol plaatsvindt in de dagelijkse interactie tussen mensen. Ons onderwijs is verankerd in een maatschappelijke context en zichtbaar in het partnerschap met de omgeving. Wij geven vertrouwen en hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze kinderen. Wij beseffen dat we verantwoording dienen af te leggen als we ergens verantwoordelijkheid voor dragen. Dat ook vragen wij aan onze kinderen te doen.

Onderstaande kernwaarden zijn leidend en moeten zichtbaar zijn in ons gedrag en handelen met ruimte voor ieders eigenheid, zij laten zien wat wij belangrijk vinden, wat ons raakt en wie wij zijn:

  • Verwondering: als bron voor het actief leren door waarnemen, beleven en ervaren
  • Passie: met hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind, niet omdat het moet, maar omdat je het echt wilt. 
  • Verbinding......door samenwerking en met inzet van ieders talenten.
  • Eigenaarschap: motiveert tot actief leren en werken, het nemen van initiatieven en vraagt om een verantwoording daarover.
  • Plezier: omdat dit energie geeft en een goed gevoel langer (ont)houdbaar is.