Coronamaatregelen

Laatste update: 12-2-2021 (Online onderwijs en beslisboom toegevoegd)

Hieronder de coronamaatregelen die gelden voor basisschool Op Weg. De onderstaande maatregelen zijn afgeleid van het Servicedocument funderend onderwijs. Al de genoemde maatregelen zijn verplicht en moeten door de school onder alle omstandigheden worden opgevolgd. Alleen de maatregelen over het dragen van de mondkapjes vanaf groep 7 in de school zijn een dringend advies. In overleg met de MR hebben wij deze maatregelen overgenomen.

 Algemeen kader

De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

De reguliere leerplicht is van kracht. Leerlingen zijn verplicht naar school te komen.

 Noodopvang

Met het openen van de scholen vervalt de noodopvang. Indien de leerkracht afwezig is wegens ziekte of quarantaineverplichting en er is geen vervanging voorhanden (we hebben nog steeds te maken met lerarentekort) dan zal uw kind thuis zijn. Op dat moment is er geen noodopvang op school.

 1,5 meter

Sinds het begin van de crisis is het nodig dat we 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit geldt ook voor onze medewerkers onderling. We streven ernaar om tussen medewerkers en leerlingen 1,5 meter aan te houden. Dit is niet verplicht en niet altijd mogelijk in de praktijk. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Cohorten

Kinderen zitten zoveel mogelijk in vaste groepen. Binnen de groepen wordt zoveel mogelijk met vaste plaatsen, sub-groepjes of tweetallen gewerkt.

De groepen blijven zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. De pauzemomenten worden hierop ingericht. Dit alles heeft tot doel eventuele verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Online onderwijs
Sinds 8 februari zijn de scholen weer open. Doordat leerkrachten weer voor de klas staan, zijn zij niet meer in staat om online onderwijs te verzorgen. Als kinderen thuiszitten en wel aan school kunnen werken, dan krijgen zij van hun leerkracht een weektaak. Dit geldt voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Hierbij is het belangrijk dat u de reden van afwezigheid duidelijk met de leerkracht deelt en overlegt over het thuiswerk. Alleen bij uitzonderingen wordt online onderwijs geboden.

Ophalen en brengen

Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.

Op het schoolplein maken we gebruik van dezelfde wachtplekken voor kinderen, zoals we dat al gewend zijn. We werken met gespreide begin- en eindtijden. Mochten er broertjes en zusjes in een ander cohort zitten, dan hoeft u niet te wachten op het volgende brengmoment. U kunt uw kind dan met het eerste cohort naar binnen laten gaan. Zie hieronder het rooster:  

Groepen  verzamelen vanaf  Naar binnen  Eindtijd
1 t/m 4  8:20u  8:30u  14:00u
5 t/m 8 8:35u 8:45u 14:15u

 Groep 8 zal in ieder geval volgende week les krijgen in de Stuik. Daar is een grotere ruimte ter beschikking. Kinderen verzamelen bij de ingang van de gymzaal.

 Ouders in de school

Momenteel is de school alleen toegankelijk voor personeel gedurende de lestijden. Voor ouders het niet toegestaan de school te bezoeken.

Testen van leerlingen

- De keuze om een kind te testen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Onze scholen zullen zelf geen kinderen (laten) testen.

- Als er een besmetting plaatsvindt, volgen de school, de ouder en de leerlingen de instructies van de GGD.

- Als er een besmetting in de groep is vastgesteld, gaat de hele klas in thuisquarantaine.

Leerlingen en personeel kunnen zich zo snel mogelijk en op dag 5 na contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat of zij blijven 5 dagen langer in quarantaine.

 Corona-gerelateerde klachten

Uw kind mag niet naar school als het corona-gerelateerde klachten heeft, waaronder (neus)verkoudheid. Bij het overleggen van een negatieve test is dit wel mogelijk. In het belang van de veiligheid van medeleerlingen en personeelsleden wordt deze maatregel strikt gehanteerd. Kinderen die toch met een (neus)verkoudheid naar school komen worden naar huis gestuurd. 

De beslisboom van groep 1 t/m 8 kan u helpen bij vragen over wanneer uw kind wel of niet naar school mag.

Gymlessen

De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 worden tijdelijk vervangen door extra buitenspeeltijd.

De kinderen van de groepen 1-2 blijven naast het buitenspelen gebruik maken het speellokaal voor beweegactiviteiten.

 Excursies en schoolreisjes

Tot een nader te bepalen moment worden er geen excursies en schoolreisjes georganiseerd.

 Hygiënemaatregelen en ventilatie

- De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. De handen-was-routines krijgen de komende weken in alle groepen opnieuw nadrukkelijk aandacht.

- Medewerkers doen voorafgaand aan hun werkzaamheden een gezondheidscheck.

 Mondneuskapjes

- Ouders/verzorgers worden verzocht om bij halen en brengen ook buiten mondneusmaskers te dragen.

- Alle medewerkers en leerlingen van groep 6-7 en 8 wordt verzocht om, buiten de klas, een mondneuskapje te dragen.

- We hebben ervoor gekozen om dit dringende advies ook aan kinderen van groep 6 te geven aangezien zij één klas met groep 7 vormen.