Intake

Wanneer  Wie Hoe
Zes weken voordat de nieuwe leerling 4 jaar wordt. Groepsleerkracht

Er wordt een envelop met info aan de ouders gegeven.

   

In deze envelop zit:

   

- een brochure van de groep

   

- een uitnodiging voor de kijkochtenden

   

- invullijsten (hoofdluis en verjaardagen)

   

- een kaart voor kinderen

   

- uitleg over Social Schools

   

Er wordt een mail naar ouders gestuurd met daarin het intakeformulier. Zodra het formulier is teruggestuurd plannen wij het gesprek. Het is ons doel om ouders te spreken voordat de leerling op school is geweest.

Twee weken voordat de nieuwe leerling 4 jaar wordt. Groepsleerkracht

De nieuwe leerling komt vier ochtenden van 8:25 tot 11:45 naar school. Dit zijn de kijkochtenden. Deze zijn over de week verdeeld.

  Ouders

Intake formulier invullen en terugsturen naar de groepsleerkracht

  Groepsleerkracht Het intakegesprek vindt plaats nadat ouders ons het intakeformulier hebben teruggestuurd.
De dag nadat de leerling 4 jaar is geworden Groepsleerkracht De nieuwe leerling gaat voor het eerst naar school toe.
Ongeveer drie maanden nadat de leerling 4 jaar is geworden Groepsleerkracht Ouders worden uitgenodigd voor het eerste welbevindingsgesprek. Leidraad is hierbij ‘Kijk,’ ons leerlingvolgsysteem in de onderbouw.