Aanmelden

Als u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u om een aanmeldformulier in te vullen. Daarna ontvangt u een bevestiging per mail dat het aanmeldformulier goed is ontvangen. Klik hier voor het aanmeldformulier of neem een formulier mee, deze ligt in de hal van onze school.