Natuurcentrum De Maashorst

Het lespakket van Natuurcentrum De Maashorst heeft vier thema’s: water, aarde, plant & dier en mens. Deze thema’s vormen samen het verhaal van Natuurgebied De Maashorst. Heel lang geleden stroomde de Maas door het gebied. Niet netjes tussen dijken, maar breed uitwaaierend. Toen er een breuk in de aardkorst ontstond, werd de bodem omhoog geduwd en verplaatste de Maas zich in oostelijke richting. Het water in De Maashorst werd aarde. Op die aarde verschenen planten en dieren en ook mensen, die op verschillende manieren gebruik gingen maken van het gebied.

De kinderen leren veel, doordat ze onderzoekende en ontdekkende activiteiten doen, die ook nog erg leuk zijn.

Volgens de missie van Natuurcentrum De Maashorst: 'Respect voor je leefomgeving door plezier in de natuur'. Hoofd, hart en handen worden aangesproken. Zelf beleven staat voorop, omdat kennis die zo wordt opgedaan, ook echt beklijft.

Website: Natuurcentrum De Maashorst