CUBE

‘Cube’ is de afkorting van Cultuuronderwijs Bernheze. In het logo zijn deze letters weergegeven in de vorm van een kubus. De zes vlakken van de kubus symboliseren de zes dorpskernen binnen Bernheze en tegelijkertijd staan ze voor de zes kunstdisciplines dans, drama, muziek, literatuur, beeldend en media/foto/film.

Cube vormt de marktplaats voor cultuuronderwijs binnen de gemeente Bernheze. Vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie worden door Cube bij elkaar gebracht: de vraag vanuit het primair- en het voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.