Oudervereniging

De oudervereniging zet zich in om allerlei activiteiten met de leerlingen goed te regelen in overleg met de contactpersoon van het schoolteam. Het dagelijks bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur en alle contactouders. Activiteiten worden verdeeld en in werkgroepjes voorbereid en uitgewerkt. Het werkgroepje bestaat uit leden van het schoolteam en van de oudervereniging.

De contactouders zijn tevens de vertegenwoordigers van een groep. Zij zijn aanspreekpunt voor de leerkrachten om bepaalde zaken in de groep te regelen. Leden van de oudervereniging worden gekozen uit en door de ouders. De school is niet verantwoordelijk voor de oudervereniging. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kunnen ouders de gang van zaken met elkaar bespreken.

 

Werkgroep waarin ouders partipiceren

Het gehele jaar door zijn ouders actief op school om medewerking te verlenen op allerlei gebieden. Hierbij denken wij aan activiteiten met leerlingen, zoals excursies en festiviteiten. Maar ook voor de werkgroep verkeer, de versiergroep en andere zaken.

Voor de goede orde hebben we richtlijnen opgesteld.

Als een ouder zich heeft aangemeld om te ondersteunen bij een activiteit en later toch verhinderd is, dan zoekt hij/zij in eerste instantie zelf een vervanger. Lukt dit niet dan wordt de school of de betrokken leerkracht in kennis gesteld.
Alle activiteiten worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Indien kinderen aangesproken moeten worden, wordt hierover overleg gevoerd met de leerkracht.
De privacy van de leerlingen moet gewaarborgd blijven.

Indien voor onderstaande werkgroepen ouders worden gezocht, dan wordt dit kenbaar gemaakt middels de schoolberichten. Ook kunt u contactopnemen met één van de contactouders of met de voorzitter Linda (bereikbaar via de directie van school).  

 

 Activiteit Maand
 Antipestproject oktober
 Sinterklaas december
 Kerst december
 Carnaval februari/maart
 Pasen & Ouderbedankochtend april
 Koningsdag (groep 1 t/m 4) april
 Sportdag (groep 5 t/m 8) april
 Schoolfotografie mei
 Schoolkamp mei/juni
 Op Weg Dag juni
 Musical juli
 Schoolreisje (1x per 2 jaar) juni
 Documentatiecentrum/Biebpunt het hele jaar
 BVL (verkeersveiligheid) het hele jaar
 Hoofdluis het hele jaar
 Versiergroep elk nieuw thema